Jaunimo organizacijoms

Siekdami kurti kuo didesnį jaunimo tinklą Vilniuje ir taip efektyviau ir prasmingiau veikti kartu siekiant tikslų, nuolat mezgame ryšius su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, mokinių savivaldomis, studentų atstovybėmis.

Jaunimo organizacijoms siūlome:

nemokamas erdves organizacijų vidiniams susirinkimams ir renginiams (dėl tikslaus laiko reikia susitarti iš anksto);

nemokamas erdves organizacijų išoriniams renginiams ir veikloms (būtina susitarti iš anksto);

konsultacijas neseniai įsikūrusioms organizacijoms darbo organizavimo klausimais;

mokymus organizacijoms (komandos formavimas, kūrybinio darbo organizavimas, planavimas ir t.t.).

Taip pat visada džiaugiamės galimybėmis bendradarbiauti – nuo keitimosi informacija iki bendrų projektų ir renginių, tad jei ieškote atsidavusių ir atsakingų partnerių – mes čia, rašykite!