Skip to content Skip to footer

Tas baisus ir įstabus dalykas feminizmas

Laikai keičiasi, pasaulis vis juda pirmyn ir pirmyn, atsiranda naujos mados, papročiai, idėjos. Bet vienas dalykas lieka praktiškai nepakitęs: tai plačiosios visuomenės požiūris į feminizmą, feministes bei feministus. Tiek feminizmas, tiek feministės jau apie 150 metų audrina protus ir supriešina net artimiausius žmones. Tai atsitinka dažnai dėl paviršutiniško supratimo apie tai, kas yra feminizmas, ir visos jo, kaip istorinio reiškinio, įvairovės nematymo. Tad, kviečiame visus (skirtingo amžiaus, lyties, tikėjimo, tautybės ir t.t.) žmones susipažinti su šio reiškinio istorija bei skirtingomis srovėmis. Taip pat kartu pabandyti atsakyti į klausimą, aš pati ar aš pats esu feministe ar feministu? Ką daryti, kad tokiu tapčiau? Ar ką daryti, kad tokia netapčiau? Pasistengsime atsakyti į visus iškilusius klausimus su Vilniaus universiteto filosofijos dėstytoja Renata Bikauskaite, kuri pati domisi feminizmo teorija ir drąsiai save pristato kaip feministę.