Skip to content Skip to footer

Skaitmeninė galia 2

Skaitmeninė galia 2 – tai projektas skirtas jaunimo darbuotojams ugdyti išmaniojo darbo su jaunimu kompetencijas.  

Sėkmingai įgyvendinus 2020 metais projektą “Skaitmeninė galia” atsirado didelis poreikis tęsti sėkmingą šio projekto praktiką ir suteikti daugiau tęstinio mokymosi galimybių jaunimo darbuotojams Lietuvoje. Projektas „Skaitmeninė galia 2” atliepia XXI a. jaunų žmonių poreikius – kompetentingi jaunimo darbuotojai išmanaus darbo su jaunimu lauke: buvo plečiamos darbo su jaunimu galimybės, jaunimo darbuotojai įgijo papildomus įrankius bei kompetencijas vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu, kas užtikrina platesnį priėjimą prie jaunų žmonių.

Virtualūs mokymai ir tęstinės konsultacijos su praktika užtikrino ilgalaikį tobulėjimą ir galimybę ugdytis. Integruota skaitmeninės gerovės gerinimo metodika, pozityvioji psichologija ir judesio terapijos įrankiai, atliepė emocinės sveikatos aktualumą dabartiniu laikotarpiu.

Šis projektas apėmė: dvejus virtualius mokymo kursus, tęstines individualias ir grupines konsultacijas kiekvienam dalyvaujančiam projekte jaunimo darbuotojui ir edukacinio -metodinio pobūdžio tinklalaides bei video, kurie užtikrino inovatyvią prieigą gauti metodinę informaciją jaunimo darbuotojams, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos. Taip pat, praktiškai ugdantis išmanaus darbo su jaunimu kompetencijas, jaunimo darbuotojai, lydimi projekto vykdytojos – mentorės, turėjo galimybę pritaikyti ne tik išmaniuosius įrankius, bet ir skaitmeninės gerovės gerinimo metodiką savo kasdieniame darbe, taikant pozityviosios psichologijos bei judesio terapijos įrankius individualiai bei kartu su jaunais žmonėmis savo kasdieniame darbe.

Parengtos 3 tinklalaidės (podcasts) ir 3 trumpametražiai edukacinio – rekomendacinio pobūdžio filmukai apie išmanųjį darbą su jaunimu, skaitmeninę gerovę ir pozityviąją psichologiją integruojant judesio terapijos įrankius. Šis projektas suteikė galimybę jaunimo darbuotojams įgyti reikiamų kompetencijų vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu neišeinant iš namų, gauti kokybiškus virtualius mokymus grupėje, profesionalias kokybiškas konsultacijas bei gauti praktinį palaikymą, pritaikant skaitmeninės gerovės ir emocinės sveikatos gerinimo metodiką, pozityviosios psichologijos ir judesio terapijos įrankius.

What's your reaction?
0Smile0Angry0LOL0Sad0Love

Antakalnio atviras jaunimo centras siūlo ne tik erdvę būti ir bendrauti, bet ir daugybę įvairiausių nemokamų veiklų, kurias rengia ir organizuoja patys jauni žmonės savanoriškais pagrindais – tai ir įvairūs šokiai , rankdarbiai, stalo žaidimai, ir diskusijos, filmų peržiūros, pristatymai, paskaitos, informaciniai renginiai.

SvetainĘ sukŪrė Tobalt | Visos teisės saugomos – Žalianamis © 2022